Od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach