Komunikat w sprawie IV edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Fundacja Jesteśmy Blisko została Laureatem IV edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, zorganizowanego przez Fundację „Dbam o Zdrowie”. Budżet projektu w wysokości 100 000 zł, z czego 50 000 zł pochodzi z Fundacji „Dbam o Zdrowie”, a 50 000 zł z budżetu naszej organizacji, przekazany zostanie na wsparcie w zakupie leków i środków medycznych dla osób chorych najbardziej potrzebujących. Z projektu pt. „Recepta na zdrowie” w naszej organizacji skorzysta łącznie 250 osób. Projekt dedykowany będzie do osób przewlekle chorych, seniorów, a także podopiecznych Fundacji Jesteśmy Blisko i potrwa do końca lutego 2016 r. Pomoc przekazana zostanie w postaci kart możliwych do realizacji w aptekach na terenie całego kraju.

Nasza Organizacja znalazła się w gronie 100 Laureatów Konkursu Grantowego 2015, które przygotowały i przesłały najlepsze projekty niwelujące bariery w dostępie do leków w Polsce. Pula środków przekazanych w ramach grantów przez Fundację „Dbam o Zdrowie” wyniosła w tym roku rekordowe 2 mln zł. Uroczyste spotkanie z Grantobiorcami, podpisanie umów i wręczenie symbolicznych czeków miało miejsce 30 kwietnia 2015 r. w łódzkiej Atlas Arenie.

 

« powrót