Misja

Misja

Naszą misją jest pomaganie osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Odpowiadamy na potrzeby społeczeństwa.

Wizja

Naszą wizją jest tworzenie przestrzeni, w której osoby potrzebujące otrzymują odpowiednie wsparcie.

Wartości

Stawiamy na zrównoważony rozwój społeczności, dlatego działamy na wielu płaszczyznach. Chcemy być bliżej, by widzieć więcej. Pomagamy!