O nas

Jesteśmy włoszczowską Fundacją "Jesteśmy Blisko", która już od 6 lat aktywnie działa. Nasze działania skupiają się na potrzebach społeczeństwa.

Chcemy być bliżej, by zrobić więcej! Nie tylko prowadzimy zbiórki i pomagamy chorym podopiecznym, ale też organizujemy akcje profilaktyczne czy finansujemy dożywanie uczniów w trudnej sytuacji materialnej, a także wspieramy młode talenty. Nie działamy szablonowo!