Szukasz pomocy

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy z ramienia Fundacji Jesteśmy Blisko zobowiązane są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, który należy wypełnić i podpisać.

Wszystkie wnioski z prośbą o pomoc muszą być kierowane do Fundacji drogą pisemną.

Zarząd Fundacji Jesteśmy Blisko rozpatruje wnioski o pomoc dostarczone wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego Fundacji Jesteśmy Blisko.

Fundacja zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów, ponieważ każdy przypadek jest inny, a co za tym idzie − ostateczna dokumentacja zależna jest od sytuacji konkretnej osoby. Wysłanie dokumentów nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy. Fundacja może podjąć decyzję o przyznaniu pomocy w momencie, gdy zostanie zgromadzona pełna dokumentacja.

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres: Fundacja Jesteśmy Blisko ul. Jędrzejowska 79C, 29-100 Włoszczowa

Przed wysłaniem dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny, w celu uzyskania informacji, czy wszystkie niezbędne materiały zostały przez Państwa przygotowane tel. 41 38 81 475, 41 38 81 456

Ze względu na poszanowanie środowiska naturalnego oraz jego bezpośrednich zasobów odpowiedzi z ramienia Fundacji Jesteśmy Blisko udzielane są telefonicznie lub mailowo. W wyjątkowych sytuacjach przewidziany jest kontakt listowny.

Formularze zgłoszeniowe rozpatrywane są w ostatni poniedziałek miesiąca (w sytuacjach wyjątkowych Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu).

 

Do pobrania: