Szukasz pomocy

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy z ramienia Fundacji Jesteśmy Blisko zobowiązane są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, który należy wypełnić i podpisać.

Wszystkie wnioski z prośbą o pomoc muszą być kierowane do Fundacji drogą pisemną.

Zarząd Fundacji Jesteśmy Blisko rozpatruje wnioski o pomoc dostarczone wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego Fundacji Jesteśmy Blisko.

Fundacja zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów, ponieważ każdy przypadek jest inny, a co za tym idzie − ostateczna dokumentacja zależna jest od sytuacji konkretnej osoby. Wysłanie dokumentów nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy. Fundacja może podjąć decyzję o przyznaniu pomocy w momencie, gdy zostanie zgromadzona pełna dokumentacja.

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres: Fundacja Jesteśmy Blisko ul. Jędrzejowska 79C, 29-100 Włoszczowa

Przed wysłaniem dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny, w celu uzyskania informacji, czy wszystkie niezbędne materiały zostały przez Państwa przygotowane tel. 41 38 81 475, 506 005 575

Ze względu na poszanowanie środowiska naturalnego oraz jego bezpośrednich zasobów odpowiedzi z ramienia Fundacji Jesteśmy Blisko udzielane są telefonicznie lub mailowo. W wyjątkowych sytuacjach przewidziany jest kontakt listowny.

Formularze zgłoszeniowe rozpatrywane są w ostatni poniedziałek miesiąca (w sytuacjach wyjątkowych Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu).

 

Do pobrania: