Fundacja „Jesteśmy Blisko” rusza z kolejnym projektem prozdrowotnym!

Fundacja Jesteśmy Blisko została Laureatem IV edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, zorganizowanego przez Fundację „Dbam o Zdrowie”. Organizacja znalazła się w gronie 100 Laureatów Konkursu Grantowego 2015, które przygotowały i przesłały najlepsze projekty niwelujące bariery w dostępie do leków w Polsce. Pula środków przekazanych w ramach grantów przez Fundację „Dbam o Zdrowie” wyniosła w tym roku rekordowe 2 mln zł. Uroczyste spotkanie z Grantobiorcami, podpisanie umów i wręczenie symbolicznych czeków miało miejsce 30 kwietnia 2015 r. w łódzkiej Atlas Arenie.

Budżet projektu w wysokości 100 000 zł, z czego 50 000 zł pochodzi z Fundacji „Dbam o Zdrowie”, a 50 000 zł z budżetu włoszczowskiej Fundacji, przekazany zostanie na wsparcie w zakupie leków i środków medycznych dla osób chorych, najbardziej potrzebujących. Z projektu pt. „Recepta na zdrowie” skorzysta łącznie 250 osób. Projekt dedykowany jest do osób przewlekle chorych, seniorów, a także podopiecznych Fundacji Jesteśmy Blisko i potrwa do końca lutego 2016 r. Pomoc przekazana zostanie w postaci kart możliwych do realizacji w aptekach na terenie całego kraju.

Celem głównym projektu jest niwelowanie barier w dostępie do leków dla podopiecznych Fundacji i innych osób przewlekle chorych, seniorów, którzy znajdują się w ciężkiej sytuacji życiowej lub/i materialnej.

 

Co należy zrobić?

Krok pierwszy: Określ miesięczny dochód brutto jaki przypada na jednego członka rodziny. - Jeśli nie przekracza 1 600zł na osobę, a stan Twojego zdrowia wymaga konieczności stałego przyjmowania leków przejdź do kroku drugiego.

Krok drugi: Pobierz formularz zgłoszeniowy do projektu, który znajduje się w plikach do pobrania na końcu artykułu lub przyjdź do siedziby Fundacji, przy ul. Jędrzejowskiej 79c, we Włoszczowie. Wypełniony formularz wraz z załącznikami prześlij na adres Fundacji lub przynieś osobiście do siedziby Fundacji.

Krok trzeci: Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, otrzymasz informację dot. bezpłatnego przystąpienia do projektu. Następnie na podstawie decyzji komisji, która zajmować się będzie rozpatrywaniem wniosków oszacowana zostanie wysokość przyznanej pomocy. Pomoc udzielana będzie w postaci przedpłaconych kart podarunkowych o określonej wartość od 100 do 500zł, za pośrednictwem których zapłacisz za swoje leki lub inne środki medyczne np. za gleukometr wraz z akcesoriami czy ciśnieniomierz.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 41 388 14 75 lub 506 005 575!

Pliki do pobrania

 

« powrót