LATARNICY 2014!

Ich wrażliwość, wrodzona skromność i ogromna prawdziwa „męska” przyjaźń wzbudziła podziw niejednego z nas. Wielki Koncert Charytatywny, którego byliśmy świadkami na długo pozostanie w pamięci Bartosza Świerczyny i Karola Turczyna. To właśnie im przyznano w tym roku statuetki Latarnika – nagrody specjalne Fundacji „Jesteśmy Blisko”. Przypomnijmy, że wyróżnienie to po raz pierwszy przyznane zostało przez Zarząd Fundacji podczas ubiegłorocznego koncertu, a jego laureatem został Robert Sawicki. Nominacja ta stanowi podziękowanie, a także wyraz wielkiego uznania dla ludzi, którzy wyróżniają się na tle naszej, lokalnej społeczności. Przyznawana jest osobom, które z potrzeby serca angażują się w działania społeczne, a także poprzez swoją postawę i bezinteresowną aktywność wnoszą swój wkład w przełamywanie barier i stereotypów oraz działają na rzecz lokalnej integracji.

Latarnik to ktoś, kto świeci przykładem, ma wewnętrzną siłę, społeczną odwagę, skromność….Nasi tegoroczni laureaci, traktują to co robią, jak coś zwykłego, jak nic nadzwyczajnego...My tymczasem uważamy, że są wyjątkowi, że wskazują innym jak pięknie żyć, dlatego chcieliśmy ich wyróżnić i pokazać światu. Najlepiej opowiedzą o Karolu i Bartoszu ich przyjaciele:

 

« powrót