Jutro mija termin składania wniosków

Jeszcze tylko do jutra można składać wnioski o dożywianie dzieci w szkole. Nowy rok szkolny to wyzwanie nie tylko dla uczniów, ale i dla…portfeli rodziców. Dlatego postanowiliśmy już po raz kolejny uruchomić program dożywiania dzieci. W roku szkolnym 2017/2018 Fundacja „Jesteśmy Blisko” sfinansuje 5 500 posiłków uczniom z rodzin w trudnej sytuacji finansowej. Dzięki temu – będą mogli zjeść każdego dnia ciepły posiłek w szkole. My już od 2013 roku finansujemy posiłki dzieciom, a pomoc ta trafia do rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł netto na członka rodziny. Program kierowany jest w pierwszej kolejności do rodzin wielodzietnych oraz osób samotnie wychowujących dzieci. To one najczęściej potrzebują takiego wsparcia. Regulamin oraz wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej oraz w siedzibie fundacji. Wszystkie formularze należy dostarczyć osobiście lub przysłać na adres organizacji. Nabór wniosków potrwa do 15 września, a zostaną one rozpatrzone do 22 września. Od października program zostanie wdrożony i uczniowie będą mogli zjeść każdego dnia ciepły posiłek w szkole!