Rozpatrzyliśmy wnioski!

Właśnie rozpatrzyliśmy wnioski do naszego programu dożywiania. W roku szkolnym 2017/2018 z naszego wsparcia skorzysta 28 uczniów ze szkół we Włoszczowie, Gliwic i Kwilenia, co świadczy o tym, że sfinansujemy ponad 5 500 posiłków. Dzięki temu – będą mogli zjeść każdego dnia ciepły posiłek w szkole. My już od 2013 roku finansujemy posiłki dzieciom, a pomoc ta trafia do rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł netto na członka rodziny. Program kierowany jest w pierwszej kolejności do rodzin wielodzietnych oraz osób samotnie wychowujących dzieci. To one najczęściej potrzebują takiego wsparcia. Od października program zostanie wdrożony i uczniowie będą mogli zjeść każdego dnia ciepły posiłek w szkole!!