Niebawem rusza Akademia Młodzieżowego Wolontariatu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.

Co to jest Akademia Młodzieżowego Wolontariatu?

Akademia Młodzieżowego Wolontariatu to projekt skierowany do ludzi młodych, wchodzących w dorosłość w wieku 16-20 lat. Chcemy im pokazać, że warto angażować się w życie lokalnej społeczności, zachęcić ich do działania. W ramach projektu przeprowadzimy trzydniowe warsztaty dla 24 uczniów, podczas których uczniowie zdobędą ciekawe umiejętności dotyczące animacji czasu wolnego, samoorganizacji czy projektowania i realizacji własnych inicjatyw społecznych. Zwieńczeniem Akademii Młodzieżowego Wolontariatu, a zarazem sprawdzianem dla młodzieży będzie organizacja wydarzenia – Dnia Solidarności Międzypokoleniowej. Uczestnicy warsztatów będą musieli zdobyte umiejętności podczas warsztatów – wykorzystać w praktyce.

Kto może wziąć udział w warsztatach?

W warsztatach mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Włoszczowa, ale liczba miejsc jest ograniczona, dlatego na zasadach konkursu wyłonimy 24 uczestników Akademii Młodzieżowego Wolontariatu.

Konkurs – liczy się praca zespołowa

Przedmiotem konkursu, podczas którego wyłonimy 24 uczestników warsztatów, będzie opracowanie i zrealizowanie przez zespoły czteroosobowe materiałów foto lub video pod hasłem „Różne oblicza wolontariatu”. Materiały te mogą przybrać formę, np. sondy ulicznej, reportażu, wywiadu, transmisji z wydarzeń itp.

Ogłoszenie konkursu: 22.01.

Czas nadsyłania prac: 12.02. – 9.03

Zapraszamy do udziału w konkursie – naprawdę warto!

W załącznikach znajdują się niezbędne dokumenty