Czekamy na zgłoszenia do konkursu

Od 12 lutego czekamy na zgłoszenia do konkursu w ramach Akademii Młodzieżowego Wolontariatu, który współfinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”. Akademia Młodzieżowego Wolontariatu to projekt skierowany do ludzi młodych, wchodzących w dorosłość w wieku 16-20 lat. Chcemy im pokazać, że warto angażować się w życie lokalnej społeczności, zachęcić ich do działania. W ramach projektu przeprowadzimy trzydniowe warsztaty dla 24 uczniów, podczas których uczniowie zdobędą ciekawe umiejętności dotyczące animacji czasu wolnego, samoorganizacji czy projektowania i realizacji własnych inicjatyw społecznych. Zwieńczeniem Akademii Młodzieżowego Wolontariatu, a zarazem sprawdzianem dla młodzieży będzie organizacja wydarzenia – Dnia Solidarności Międzypokoleniowej. Uczestnicy warsztatów będą musieli zdobyte umiejętności podczas warsztatów – wykorzystać w praktyce.

Więcej informacji znajdziecie tutaj:

http://www.jestesmyblisko.pl/aktualnosci/73-aktualnosci/aktualnosci-2018/909-niebawem-rusza-akademia-mlodziezowego-wolontariatu.html