Rozstrzygnęliśmy konkurs dla młodzieży

W lutym ruszyliśmy z realizacją projektu grantowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W ramach niego przeprowadziliśmy konkurs pod hasłem „Różne oblicza wolontariatu”. Do naszej komisji konkursowej wpłynęło 9 prac ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z Włoszczowy. Najwięcej projektów na konkurs zgłosiło I LO we Włoszczowie. Jesteśmy zaskoczeni poziomem konkursu. Z 9 nadesłanych prac aż 6 to były krótkie formy filmowe, a ich realizacja jest pracochłonna. Młodzież nas pozytywnie zaskoczyła. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło dziś, 13 marca. Zaprosiliśmy liderów zespołów wraz z opiekunami, by przedstawić wyniki konkursu. 6 najlepszych drużyn zostało nagrodzonych wyjazdem na warsztaty, a spośród nich wyłoniliśmy 3 najlepsze projekty. Ich autorzy dodatkowo otrzymali bony. Teraz te 24 osoby wyłonione w ramach konkursu, czekają trzydniowe warsztaty, w ramach których nabędą nowych umiejętności z zakresu animacji czasu wolnego czy przedsiębiorczości.