Recepta na zdrowie II ruszamy z naborem wniosków

Ruszamy z kolejnym programem prozdrowotnym! Tym razem zamierzamy pomóc w zakupie leków i środków medycznych dla osób przewlekle chorych. Na jego realizację przeznaczymy prawie 100 tysięcy złotych – 31 500 zł pochodzi z DOZ Fundacji Dbam o Zdrowie, a 63 000 zł z budżetu naszej fundacji. Program skierowany jest do osób przewlekle chorych. Nabór wniosków rozpoczyna się 16 kwietnia.

Zostaliśmy Laureatem VI edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! zorganizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie. Znaleźliśmy się w gronie 49 zwycięzców konkursu, które przygotowały i przesłały najlepsze projekty niwelujące bariery w dostępie do leków w Polsce. Środki z tego grantu pozyskaliśmy już po raz drugi. Zainteresowanie tym projektem wśród mieszkańców w 2015 roku było ogromne, wpłynęła duża liczba wniosków, dlatego zdecydowaliśmy się po raz kolejny pozyskać pieniądze na realizację tego projektu. Budżet projektu „Recepta na zdrowie II” opiewa prawie na 100 000 złotych – 31 500 zł pochodzi z DOZ Fundacji Dbam o Zdrowie, a 63 000 zł z naszego budżetu.

Pomoc przewlekle chorym

Projekt „Recepta na zdrowie II” dedykowany jest osobom przewlekle chorym, a wsparciem zostanie objęte minimum 250 osób. Pomoc zostanie przekazana w postaci kart do zrealizowania w aptekach na terenie całego kraju. Wsparcie trafi do tych najbardziej potrzebujących i przewlekle chorych. Każdy, kto chce wziąć udział w projekcie, musi wypełnić specjalny wniosek znajdujący się na naszej stronie lub pobrać go w biurze fundacji. Zakwalifikowanym przez komisję osobom – przekazane zostaną specjalne karty do apteki w kwocie od 100 do 500 złotych. Te karty pozwolą na zakup leków i środków medycznych, a pomoc ta będzie jednorazowa. Aby otrzymać taką kartę trzeba spełnić kilka warunków – wszystko zapisane jest w regulaminie zamieszczonym poniżej. Tam też znajdują się wnioski do pobrania. Pod Formularze zgłoszeniowe do programu „Recepta na zdrowie II” można składać od 16 kwietnia.

„Projekt został zrealizowany w ramach VI edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, organizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie. Więcej na temat Konkursu: fundacja.doz.pl/projekty.granty”