Rusza nabór wniosków do projektu „Recepta na zdrowie II”

Rusza nabór wniosków do projektu „Recepta na zdrowie II”, w którym pomoc zostanie przeznaczona przewlekle chorym. Na jego realizację przeznaczymy prawie 100 tysięcy złotych – 31 500 zł pochodzi z DOZ Fundacji Dbam o Zdrowie, a 63 000 zł z budżetu naszej fundacji. Program skierowany jest do osób przewlekle chorych. Nabór wniosków rozpoczynamy dziś – 16 kwietnia. Więcej informacji (wraz z formularzem i regulaminem) znajdziecie tutaj: http://www.jestesmyblisko.pl/73-aktualnosci/aktualnosci-2018/936-recepta-na-zdrowie-ii-ruszamy-z-naborem-wnioskow.html

„Projekt został zrealizowany w ramach VI edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, organizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie. Więcej na temat Konkursu: fundacja.doz.pl/projekty.granty