Recepta na zdrowie

Mamy kolejny grant! Rusza nabór wniosków do projektu „Recepta na zdrowie III”, w którym pomoc zostanie przeznaczona przewlekle chorym.

Na jego realizację przeznaczymy w tym roku 63 tysięcy złotych – 21 000 zł pochodzi z DOZ Fundacji Dbam o Zdrowie, a 42 000 zł z budżetu naszej fundacji. Program skierowany jest do osób przewlekle chorych, których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 1800 zł. Brutto. Pomoc zostanie przekazana w postaci kart do zrealizowania w aptekach na terenie całego kraju. Każdy, kto chce wziąć udział w projekcie, musi wypełnić specjalny wniosek znajdujący się na naszej stronie lub pobrać go w biurze fundacji. Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia i konieczność przyjmowania leków (zaświadczenie lekarskie, karta informacyjna, historia choroby). Zakwalifikowanym przez komisję osobom – przekazane zostaną specjalne karty do apteki w kwocie od 100 do 500 złotych. Te karty pozwolą na zakup leków i środków medycznych, a pomoc ta będzie jednorazowa.
Nabór wniosków potrwa od 1 do 30 kwietnia. Więcej informacji (wraz z formularzem i regulaminem) znajdziecie na stronie www.jestesmyblisko.pl lub pod numerem tel. 41 388 15 84. Wzory dokumentów będą dostępne od 1 kwietnia.
„Projekt został zrealizowany w ramach VIII edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, organizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie. Więcej na temat Konkursu: http://fundacja.doz.pl/projekty/granty/

- Formularz zgłoszeniowy do projektu recepta na zdrowie 3

- Regulamin przyznawania pomocy recepta na zdrowie 3