Baw się, licytuj, POMAGAJ!

Baw się, licytuj, POMAGAJ! ❤️ Grupa powstała aby zgromadzić niezbędne środki na leczenie Bartka Gwiazdy z Secemina. Bartkowi udało się przeżyć wypadek samochodowy. Ale ta jedna chwila sprawiła, że dziś każdego dnia musi walczyć o siebie - swoje zdrowie. Teraz najbardziej potrzebuje terapii komórkami macierzystymi, która uratuje Jego wzrok. Bartek znów chce patrzeć na świat tak, jak kiedyś. A jedyną przeszkodą w osiągnięciu tego są pieniądze. Pomóżcie Bartkowi odzyskać wzrok! ❤ Wystawiajcie na licytację, licytujcie – bawcie się i POMAGAJCIE!

Kilka prostych zasad licytacji:
✅Przedmioty oferowane do licytacji mogą być wystawiane samodzielnie przez darczyńców lub za pośrednictwem Organizatora.
✅Wystawiając Przedmiot na licytację należy zamieścić ofertę zawierającą: zdjęcie oferowanego Przedmiotu, krótki opis Przedmiotu, cenę wywoławczą w walucie PLN, datę zakończenia licytacji, informację o sposobach i kosztach wysyłki przedmiotu.
✅W ramach jednej licytacji można wystawiać pojedyncze Przedmioty lub ich pakiety.
✅W przypadku licytacji usług należy wskazać lokalizację oznaczoną znakiem # (np. #Secemin, #Włoszczowa)
✅Zabronione jest wycofywanie ofert Przedmiotów wystawionych na aukcję.
✅ Zabronione jest wystawianie na aukcje przedmiotów prawnie zabronionych, a także używek, wyrobów tytoniowych, zwierząt i futer naturalnych.
✅Licytacje trwają maksymalnie 3 dni i kończą się o godzinie 21:00
✅Kwotą, od której rozpoczynają się licytacje jest cena wywoławcza. Przedmioty licytowane są w górę, a każda kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedniej o kwotę minimum 1 zł.
✅Propozycje kwot licytacji należy zamieszczać w komentarzach pod postem dotyczącym danej aukcji, określając deklarowaną kwotę.
✅W razie zgłoszenia przez co najmniej dwóch uczestników licytacji jednakowej ceny licytowanego przedmiotu, pierwszeństwo ma oferta zgłoszona wcześniej.
✅Każda oferta cenowa zgłoszona przez uczestnika aukcji jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana.
✅ Uczestnik, którego oferowana cena będzie najwyższa w momencie zakończenia aukcji, zostaje jej zwycięzcą.
✅Organizator oznaczy w poście uczestnika, który zaproponował najwyższą kwotę w ramach danej aukcji.
✅Wyniki aukcji, a w tym wylicytowana cena, będą publikowane na portalu Facebook. Wyniki aukcji są wiążące i ostateczne.
✅Warunkiem wydania przedmiotu aukcji oraz przejścia jego własności na zwycięzcę aukcji jest uiszczenie deklarowanej kwoty, co powinno nastąpić w terminie 48 h od dnia zakończenia aukcji.
✅Wpłat za kupione w drodze licytacji Przedmioty należy dokonywać na rachunek bankowy Organizatora, zgodnie z następującymi danymi:
Fundacja Jesteśmy Blisko,
ul. Jędrzejowska 79C, 29-100 Włoszczowa,
Bank Spółdzielczy we Włoszczowie,
nr rachunku bankowego: 95 8525 0002 0000 0010 7725 0001,
tytuł wpłaty: Darowizna dla Bartka Gwiazdy
lub na konto skarbonki KLIKNIJ wraz z opisem (imię i nazwisko oraz nazwa licytowanego przedmiotu/usługi - nie wpłacamy jako anonimowi darczyńcy!) oraz o przesłanie screena do Darczyńcy.
✅Zachęcamy do wklejenia screena również pod postem licytacji.
✅Po nawiązaniu kontaktu wystawiający - nabywca i zrealizowaniu aukcji UPRZEJMIE PROSIMY O USUNIĘCIE POSTU PRZEZ WYSTAWIAJĄCEGO!

Cały regulamin aukcji dostępny tutaj -> KLIKNIJ