Recepta na zdrowie

Fundacja „Jesteśmy Blisko” rusza z naborem wniosków do projektu „Recepta na zdrowie IV”. Projekt skierowany jest dla mieszkańców powiatu włoszczowskiego.

Na realizację projektu w tym roku przeznaczymy 62 400 złotych – z czego 20 800,00 zł pochodzi z DOZ Fundacji Dbam o Zdrowie, a 41 600,00 zł z budżetu Fundacji „Jesteśmy Blisko”. Program skierowany jest do osób przewlekle chorych, których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 1850 złotych brutto.”

Wszystko dzięki temu, że Fundacja ,,Jesteśmy Blisko’’ została laureatem dziewiątej edycji konkursu grantowego „Razem możemy więcej!”, zorganizowanego przez DOZ Fundację Dbam o Zdrowie. Włoszczowska organizacja znalazła się w gronie 50 zwycięzców konkursu, które przygotowały i przesłały najlepsze projekty niwelujące bariery w dostępie do leków w Polsce.

– Środki z tego konkursu pozyskaliśmy już po raz czwarty. Zainteresowanie projektem w poprzednich latach wśród mieszkańców było ogromne, wpłynęła duża liczba wniosków. Zdecydowaliśmy się po raz kolejny pozyskać pieniądze na realizację projektu – mówi Marta Szewczyk - Wypychewicz, Prezes Fundacji.

Pomoc zostanie przekazana w postaci przedpłaconych kart do zrealizowania w aptekach na terenie całego kraju. Każdy, kto chce wziąć udział w projekcie, musi wypełnić specjalny wniosek, który będzie dostępny na naszej stronie internetowej już od poniedziałku (22 marca) lub pobrać go w biurze fundacji. Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia i konieczność przyjmowania leków (zaświadczenie lekarskie, karta informacyjna, historia choroby). Zakwalifikowanym przez komisję osobom, przekazane zostaną specjalne karty do apteki w kwocie od 100 do 400 złotych. Te karty pozwolą na zakup leków i środków medycznych, a pomoc ta będzie jednorazowa.

Nabór wniosków trwa od 22 marca do 30 kwietnia. Wydawanie kart aptecznych nastąpi od 4 maja. Więcej informacji (wraz z formularzem i regulaminem) znajdziecie w załącznikach poniżej lub pod numerem tel. 41 388 15 84, 41 388 14 56 lub 41 388 14 75.

- Formularz zgłoszeniowy do projektu recepta na zdrowie 4

- Regulamin przyznawania pomocy recepta na zdrowie 4