#10tysięcyDlaMajeczki

Od samego początku życie Mai nie było usłane różami. Dziewczynka urodziła się z licznymi wadami wrodzonymi - stopą końsko-szpotawą, obustronnym niedosłuchem, dysmorfią twarzy oraz wzmożonym napięciem mięśniowym. Do tej pory Maja przeszła już wiele operacji i jest nieustannie rehabilitowana. Mimo to, jej rozwój psychoruchowy jest w dalszym ciągu opóźniony. Majeczka jest pod stałą opieką poradni specjalistycznych: chirurgicznej, ortopedycznej, audiologicznej, nefrologicznej, okulistycznej oraz logopedycznej.

Niedawno lekarze zalecili wykonanie badania WES oraz udział w turnusie logopedycznym. Wiąże się to jednak z ogromnymi kosztami. Koszt badań i turnusu logopedycznego wynosi 10 tys. złotych! Razem możemy pomóc Majeczce

Fundacja „Jesteśmy Blisko”,
Bank Spółdzielczy we Włoszczowie,
nr: 95 8525 0002 0000 0010 7725 0001,
tytułem – Darowizna Mai Kozy

Przekaż 1% podatku:
Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Wprowadź numer KRS: 0000350393, w pozycji informacje uzupełniające wpisz: Maja Koza.