Weź kasę i zrób!

22 czerwca ruszył konkurs grantowy Fundacji „Jesteśmy Blisko”. Dzięki niemu można zdobyć pieniądze na realizację projektów społecznych. Program wolontariacki jest skierowany do wszystkich pracowników z Grupy Koronea, mieszkańców społeczności lokalnej oraz lokalnych organizacji pozarządowych – stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, spółdzielni socjalnych i tym podobnych.

Weź kasę i zrób!

Lubisz pomagać? Chcesz zrobić coś dla siebie, swoich sąsiadów, dzieci, młodzieży? Masz chęci i pomysły, ale brakuje Ci pieniędzy na realizacje celu? Dzięki programowi „Weź kasę i zrób!” włoszczowskiej fundacji możesz to zrobić.

– W minionej edycji, dzięki programowi, dofinansowaliśmy 15 projektów dla społeczności lokalnej o łącznej wartości blisko 60 tys. złotych . Wolontariusze stworzyli m.in. słoneczny zegar na publicznym skwerze, czy zmalowali piękne murale w szkolnych korytarzach. Poprzednia edycja pokazała nam, że ludzie chcą się angażować, wspólnie coś stworzyć. Dlatego już po raz czwarty organizujemy ten konkurs – zaznacza Marta Szewczyk - Wypychewicz, Prezes Zarządu Fundacji „Jesteśmy Blisko”.

Tym razem włoszczowska organizacja na realizację programu przeznacza 75 tys. złotych!

- W ramach konkursu pragniemy dofinansować najciekawsze inicjatywy, które tematycznie wpisują się w jedną z poniższych kategorii:

  • ZmieniaMY nasz mały świat – projekty inwestycyjne w zakresie zmiany naszego lokalnego otoczenia na lepsze. Granty w Konkursie w tej kategorii zostaną przyznane na wsparcie projektów z zakresu zagospodarowania lub aranżacji lokalnej przestrzeni publicznej, a w szczególności powstanie lub aranżację zielonych miejsc. Ponadto, w zakres projektów wybranych do dofinansowania mogą wchodzić projekty zakładające remonty i renowacje budynków i obiektów małej architektury publicznej.

    Na to działanie przeznaczamy łącznie 50 tys. złotych. A Wasze projekty mogą opiewać na max 10 tys. złotych.

  • RozwijaMY i WspieraMY dzieci i młodzież – projekty zakładające realizację wakacyjnych zajęć pozalekcyjnych mające wpływ na rozwój intelektualny i fizyczny dzieci i młodzieży, a także warsztaty i spotkania z ekspertami w zakresie samoakceptacji i samooceny. Ponadto, w zakres projektów wybranych do dofinansowania mogą wchodzić projekty zakładające tworzenie miejsc spotkań dla uczniów oraz wykonanie murali ściennych na terenie szkoły.

    Na to działanie przeznaczamy łącznie 25 tys. złotych. A Wasze projekty mogą opiewać na max 5 tys. złotych.

 

Zgłoszenia już od 22 czerwca do 8 lipca

Do realizacji jednego pomysłu muszą się zgłosić minimum dwie osoby. Program „Weź kasę i zrób” jest skierowany do pracowników Grupy Koronea (w której skład wchodzi ZPUE S.A.), nieformalnych grup wolontariuszy z powiatu włoszczowskiego oraz lokalnych organizacji pozarządowych.

Fundacja jest otwarta na wszystkie propozycje, które w jakikolwiek sposób przyczynią się do zmiany otoczenia wokół nas i wpłyną na życie społeczności lokalnej. W tej edycji w sposób szczególny premiowane będą projekty mające pozytywny wpływ na ochronę środowiska i klimatu.

Podejmij wyzwanie - zostań liderem i zgłoś grupę wolontariuszy (minimum 2 osoby) lub swoją organizację. Razem wypełnijcie formularz, a w nim opiszcie, co chcecie zrobić i dla kogo. Jeśli Wasz pomysł będzie ciekawy, innowacyjny, spełni wymogi formalne i zmieści się w budżecie konkursu – otrzymacie pieniądze na jego realizację.

Wnioski można składać zarówno drogą elektroniczną na adres fundacja@jestesmyblisko.pl lub osobiście w biurze fundacji do 8 lipca do godz. 14:00

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 lipca!

W razie pytań – można dzwonić pod numer: 41 388 14 75.