Wyposażenie Szpitala w kardiomonitor modułowy

Dzisiaj z wizytą gościliśmy w Szpital im. Jana Pawła II we Włoszczowie. Dziękujemy Rafał Krupa za zaproszenie! 💚

Wraz ze świątecznymi życzeniami sprawdziliśmy jak działa nowo zakupiony przez nas kardiomonitor modułowy wyposażony w moduł kapnografii, pomiaru o2 (czujnik paramagnetyczny) oraz moduł mechaniki oddechowej (artema RM).

Jesteśmy pewni, że przekazany przez nas sprzęt o wartości 56 620,51 zł trafił w ręce profesjonalistów i będzie wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem. 👏

To wspaniałe uczucie, kiedy nasze działania mogą przyczynić się do polepszenia stanu zdrowia ludzi i poprawienia jakości pracy personelu medycznego. 💪☺️

Mam nadzieję, że ten przykład zachęci innych do podobnych działań, które mogą mieć pozytywny wpływ na społeczność i przyczynić się do poprawy warunków w szpitalach i innych placówkach medycznych. 🏥