Przekaż darowiznę rzeczową

Formy wspierania naszych działań mogą być różne: finansowe, rzeczowe, promocyjno- reklamowe albo konsultingowe. Sponsorzy - firmy, instytucje lub osoby indywidualne mogą wpłacać na konto Fundacji darowizny, które przeznaczymy na konkretną i celową pomoc naszym podopiecznym.

Chcę pomóc